+420 733 500 167 OBJEDNÁVKA po telefonu: Po - Ne 7 - 20

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti

Michal Starý
se sídlem Předměřická 755 Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16, kontaktní telefon: +420 733 500 167, e-mail: info@bazarms-hk.cz
identifikační číslo: 69882789
veden v živnostenském rejstříku č.j. OŽ/6514/2010/Luk/29190/3
A
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazarms-hk.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) společnosti Michal Starý, se sídlem Předměřická 755 Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16, identifikační číslo: 69882789, veden v živnostenském rejstříku č.j. OŽ/6514/2010/Luk/29190/3 (dále jen „prodávající“) blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bazarms-hk.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bazarms-hk.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Znění všeobecných obchodních podmínek má právo prodávající měnit či doplňovat. Provedením změn ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, email, telefonní číslo a  bydliště s uvedením státu, do kterého bude zásilka dodávána. Jde-li o podnikající fyzickou osobu, musí též uvést svou obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a své identifikační číslo. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Rezervovat / Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9 Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu a je povinen objednané zboží převzít. Pokud kupující objednané zboží nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ZPŮSOB PLATBY

4.1 Přepravní společnost Toptrans, Česká pošta, Zásilkovna, zaslání na adresu uvedenou v objednávce. Přepravné a balné hradí kupující, cena dopravy nezahrnuje vynesení do bytu, cena zahrnuje doručení na zvolenou adresu, pomoc s vyložením z vozidla a pomoc s donesením zásilky k prvním dveřím či vratům. Nábytek je dodáván převážně smontovaný, pokud není v Kompletní specifikaci produktu uvedeno jinak. Prodávájící si vyhrazuje nárok, že některé části produktu, mohou být na přepravu demontovány a dodány odděleně, pokud by mohlo při přepravě dojít k poškození těchto částí (např. nohy stolu, pohovek či jiné vyčnívající části apod).

  • Platba dobírkou – při převzetí zboží
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-278290217/0100, vedený u společnosti Komereční banka, a.s., pro platbu v CZK (dále jen „účet prodávajícího“). Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-278500237/0100, IBAN CZ8701000001230278500237, BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX vedený u společnosti Komereční banka, a.s., pro platbu v EUR  (dále jen „účet prodávajícího“).
    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
    okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

- Platba předem na účet: Po dokončení objednávky se kupujícímu zobrazí podklady k platbě (zároveň jsou zaslány do mailu). Po uhrazení částky bude vystaven daňový doklad - faktura a bude zaslána spolu se zbožím + na email uvedený v objednávce.

- On-line platební karta nebo On-line bankovní platba – podklady k platbě budou automaticky vygenerovány po dokončení objednávky. Po uhrazení částky bude vystavena faktura a bude zaslána spolu se zbožím + na email uvedený v objednávce.

Zásilky jsou expedovány každý všední den, v případě platby předem musí být platba připsána na účtu prodávajícího nejpozději v 6 hodin ráno toho dne.

Termín doručení Toptrans: Předpokládaný termín doručení následující pracovní den po odeslání, na Slovensko může být doba dodání delší (do regionů Banská Bystrica, Poprad a Košice 2 pracovní dny).

Termín doručení Výdejní místo Zásilkovna: Předpokládaný termín doručení 1-2 pracovní dny po odeslání.

Termín doručení Česká pošta: Předpokládaný termín doručení 1-2 pracovní dny po odeslání.

Pozn.: V době státních svátků, nebo v předvánočním období může dojít k prodloužení doby doručení v závislosti na vytíženosti přepravců a výdejních míst.

Termín doručení Naše doprava do 10 / 20 / 30 km: Termín bude domluven tak, aby vyhovoval kupujícímu i prodávajícímu.

Osobní odběr v místě provozovny: Termín vyzvednutí uvede kupující do příslušné kolonky v objednávkovém formuláři. Pokud prodávající nebude schopen v uvedeném termínu zboží vydat, bude kontaktovat kupujícího telefonicky.

4.2 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.3 Faktura a EET účtenka bude kupujícímu odeslána elektronicky nebo předána v tištěné podobě.

4.4 Akce Doprava ZDARMA se vztahuje pouze na produkty označené Doprava zdarma. Pokud kupující k objednávce přidá i produkt, na který se tato akce nevztahuje, doprava se platí na celou objednávku, a to včetně produktu, na který byla původně akce určena, bez možnosti uplatnění dopravy zdarma zpětně.

Pokud chce kupující využít akci Doprava zdarma, musí provést samostatnou objednávku pouze na takto označené produkty (může být i více takto označených produktů v jedné objednávce).

Prodávájící si vymezuje nárok na změnu Způsobu dopravy oproti způsobu zvoleném kupujícím, přičemž ale nebude změněno místo dodání. Tzn. pokud např. kupující zvolí Naše doprava v okruhu 30 km, může být doručeno přepravní společností a naopak. Prodávájící však nemůže změnit místo doručení, tzn. pokud kupující zvolí doručení na adresu, nemůže být prodávájícím odesláno na Výdejní místo a naopak.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující, který má postavení spotřebitele dle § 419 NOZ (nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb.), je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Jestliže prodávající se souhlasem nebo na výslovnou žádost kupujícího začal s poskytování sjednaných služeb nebo zboží bylo na přání kupujícího před prodejem upraveno, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy. Jedná se zejména o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího truhlarstvims.bazar@gmail.com.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve stavu, ve kterém bylo zboží zakoupeno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není ve stavu, ve kterém bylo zboží zakoupeno.

5.5 Dle § 1818 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení dílu 4 občanského zákoníku, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, požaduje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. 

Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Dle § 1831 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

Dle § 1834 odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté od okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Dle § 1832 odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím nebude ve stavu, ve kterém bylo zboží zakoupeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění). Ustanovení § 2165 se nepoužije

1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
4. vyplývá-li to z povahy věci.

6.2 Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že věc má vlastnosti, které prodávající při prodeji uvedl. U věcí použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením, těmi mohou být např. žmolky na svetru, poškrábaná dřevěná deska stolu, ohmatané opěradlo židle a podobně.

6.3 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady se kupující obrátí na prodávajícího, prodávající je povinen potvrdit spotřebiteli jako kupujícímu přijetí reklamace a její vyřízení. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady (vada byla vytčena) a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Lhůta tedy počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl prodávajícímu doručen e-mail/dopis, nebo kdy mu bylo osobně nebo telefonicky oznámeno, že zákazník reklamuje vadné zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.4 Dle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době čtyřiadvaceti (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije

1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
4. vyplývá-li to z povahy věci.

Při koupi použitého spotřebního zboží se právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, zkracuje na dvanáct (12) měsíců ode dne převzetí zboží.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jeho přílohu zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s kupujícími při uzavírání, změně nebo ukončení smlouvy, při změně služeb, apod.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Prodávající neodpovídá za zmaření realizace kupní smlouvy chybně uvedenými údaji ze strany kupujícího.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující bere však na vědomí, že je prodávající oprávněn předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, orgánům  státní správy, pokud vyjde najevo, že se kupující dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10 Naše společnost poskytuje souhrnné statistické informace společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o., provozující portál Heureka.cz. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. V rámci toho zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu, viz http://overeno.heureka.cz/#uvod.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES, REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

9.1.  Pokud kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, zaškrtne políčko "Souhlasím se zasíláním informací e-mailem" při své objednávce. V opačném případě zůstane toto políčko prázdné.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.3 Pokud si kupující přeje být registrovaným zákazníkem, označí políčko "Vytvořit registraci do ZÁKAZNICKÉ SEKCE" ve své objednávce.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Pro kupujícího je mimosoudní řešení sporu dobrovolné. Mimosoudní řešení sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména ujednání obsažená v novém občanském zákoníku, tj. zákon č. 89/2012 Sb., zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění.

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: Michal Starý, Předměřická 755 Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, e-mail: truhlarstvims.bazar@gmail.com

B

pro prodej zboží na provozovně

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č 89/2012 Sb. občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014.  

Rezervace zboží, způsob platby

  • rezervace zboží do 48 hodin; odběr zboží musí být nejpozději do 48 hodin od provedení rezervace, po uplynutí této doby bude rezervace zrušena. Tato rezervace je bezplatná. Osobní odběr - v místě provozovny v rámci otevírací doby. Platba při převzetí zboží v hotovosti nebo platební kartou.
  • rezervace zboží nad 48 hod; při rezervaci zboží na dobu delší než 48 hodin je nutná úhrada zboží ve výši 100 % z celkové ceny. Tato rezervační záloha je nevratná v případě, že nedojde k odebrání zboží do 14 dnů od připsání zálohy na účet prodávajícího. Pokud nebude záloha připsána na účet prodávajícího do splatnosti (48 hod od provedení rezervace), bude rezervace zrušena. Osobní odběr – v místě provozovny v rámci otevírací doby.

Kupující při převzetí zboží zkontroluje, že zboží odpovídá stavu uvedenému při jeho objednání. V případě, že při manipulaci s již zaplaceným (tzn. převzatým) zbožím dojde k jeho poškození, nese odpovědnost kupující.

OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTECH, KVALITA ZBOŽÍ

Naše nabízené zboží může být více či méně poškozené. U použitého zboží se předpokládá, že má známky běžného užívání. Pokud je výrobek poškozen ve větším rozsahu nebo je-li snížena jeho užitná hodnota, je tato skutečnost vždy uvedena přímo v kompletní specifikaci daného výrobku nebo vyobrazena na fotografiích. V případě, že se jedná o zboží nepoužité, je tato skutečnost též uvedena v kompletní specifikaci daného výrobku. Nabízené zboží neobsahuje návody k použití ani montáži. Má se za to, že produkty budou užívány v souladu s běžně uznávanými normami a pravidly (např. nábytek určený do interiéru nesmí přijít do kontaktu s vodou apod.).

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím nábytku a doplňků se ujistěte, že nemůže dojít k jeho převrácení nebo pádu. Toto upozornění se týká především knihoven a komod se zásuvkami a dvířky. Nebezpečí vzniká především po vysunutí zásuvek nebo otevření dvířek. V takovém případě předmět ukotvěte k pevnému bodu např. do zdi.

AKCE DOPRAVA ZDARMA

Využijte akci, která nemá na našem e-shopu obdoby! Spustili jsme dny DOPRAVY ZDARMA. A jak to celé funguje? Vložte vybrané zboží do košíku, zvolte způsob dopravy a platby a cena dopravy se automaticky zobrazí za 0,-.

Doprava zdarma se vztahuje jak na výdejní místa Zásilkovny a Balíkovny, tak i na doručení k Vám domů. Platí to ale pouze na dopravu po České republice, na Slovensko se platí běžná cena dopravy.

Po dobu trvání této akce se může odeslání zásilek zpozdit s ohledem na větší množství odesílaných balíků. Samozřejmě se ale budeme i nadále snažit odeslat Váš balík co nejrychleji, tak jak jste na to u nás zvyklí.

U doprav zdarma můžeme změnit přepravce oproti Vaší volbě v objednávce, přičemž ale nebude změněno místo dodání. Tzn. pokud si např. zvolíte Toptrans, může Vám být zásilka doručena Českou poštou a naopak. Určitě však nezměníme místo doručení, tzn. pokud si zvolíte doručení na adresu, nepošleme Vám zásilku na výdejní místo a naopak. Pokud provedete v rámci 24 hodin více objednávek, sloučíme Vám je do jedné zásilky a odešleme hromadně.

MANIPULAČNÍ POPLATEK

U vybraných položek je k dopravě účtován tzv. Manipulační poplatek, a to z důvodu těžkých, neskladných či nadrozměrných předmětů. Manipulační poplatek se účtuje pouze v případě zaslání přepravcem či naší dopravy. Manipulační poplatek se neúčtuje, pokud si zboží osobně vyzvednete na naší provozovně. O výši manipulačního poplatku se dozvíte ještě před vložením produktu do košíku. Před vložením do košíku jste vyzváni zvolit buď příplatek "K dopravě" v příslušné výši, nebo pro "Osobní odběr" ve výši 0 Kč. Pokud zvolíte příplatek pro "Osobní odběr" ve výši 0 Kč a následně zvolíte způsob dopravy zaslání přepravcem nebo naší dopravou, bude Vám dodatečně naúčtován manipulační poplatek "K dopravě" v příslušné výši.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

V Hradci Králové dne 22. 11. 2022.